25/05/16

שיתוף פעולה בין משרד החינוך לקרן הלאומית למדע בעניין למידה משמעותית

ות"ת מחליטה לאשר לקרן הלאומית למדע להתקשר עם משרד החינוך בנושא תכנית "למידה משמעותית", כפי שהיא מובאת בנוסח מסמך ההבנות אשר צורף למסמך 3916 ונדון בישיבת ות"ת ב- 25.5.16.