12/08/15

שיתוף פעולה ישראל – איטליה – פיילוט חילופי חוקרים

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 28.7.2015 בה אישרה את החתימה על מסמך היישום בעניין שיתוף הפעולה בין ישראל לאיטליה במסגרת תכנית פיילוט בת שלוש שנים לחילופי חוקרים בין ישראל לאיטליה, המסתמכת על הסכם המסגרת הקיים לשת"פ בין משרד החוץ האיטלקי למשרד הכלכלה הישראלי, מאשרת ות"ת את תקציב תכנית הפיילוט האמורה, שעלותה 40 אלף אירו לשנה במשך שלוש שנות הפעלתה, אשר תתוקצב מתקציב מרכזי המצוינות.

 

בתום תקופה זו תוצג לות"ת התכנית ומסקנותיה, ובהתבסס על כך יומלץ למל"ג לגבי המשכה וכן לגבי עצם המעורבות של ות"ת ומל״ג בתכניות מסוג זה.