06/02/07

האם התואר השני ( Master of Science- M.Sc) ללא תזה, תואם תכניות לימודים בתחומי המדעים – ישיבת המועצה מס' (433)66 מיום 6.2.2007

  1. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר שני Sc. בתחומי המדעים, במסלול המחקרי (עם תזה) ובמסלול הנלמד (ללא תזה).
  2. בתוכניות לימודים לתואר שני ללא תזה, יופיעו בתעודת הסיום סוג התואר (Sc.) עם ציון שם התוכנית בלבד.
  3. בתוכניות לימודים לתואר שני עם תזה, יופיעו בתעודת הסיום סוג התואר (M.Sc.) ושם התוכנית. בנוסף, יצויין במפורש כי התואר מוענק במסלול המחקרי (לדוגמא:M.Sc. בתוכנית… עם תזה/במסלול מחקרי