10/02/15

תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המזון המתקיימת במכללה האקדמית תל-חי – דיווח המוסד בעקבות החלטת מל"ג מיום 21.5.2013

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה, חקלאות ושלוחות מחו"ל  מיום 30.12.2014, ואישרה להסיר את המגבלה על רישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ו ובכלל בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המזון המתקיימת במכללה האקדמית תל-חי.