07/11/17

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין במסגרת מח"ר (גברים) למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בדבר חוות הדעת של הסוקר אשר בדק את תוכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת בניין במח"ר המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון והיא החליטה כלהלן:

  1. נוכח חוות דעתו של הסוקר, לא לאשר פתיחת מחזורי לימוד חדשים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת בניין במח"ר של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.
  2. לאשר הענקת תואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת בניין לבוגרי המחזור אשר החל את לימודיו בשנת הלימודים תשע"ד, שהוא מחזור הלימוד היחיד שנפתח במח"ר.
  3. אם תבקש המכללה להפעיל מחדש את תוכנית הלימודים במח"ר, יהיה עליה להגיש בקשה חדשה והתוכנית תיבדק על כל היבטיה. היה ותאושר הבקשה, תתבקש המכללה למנות מומחה חיצוני אשר ילווה את תוכנית הלימודים מתחילתה ובפרט יבחן את רמת סגל ההוראה ורמת הבחינות.