29/05/18

תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (עם וללא תזה) של האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר לאוניברסיטה העברית לרשום מחזורים חדשים של סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (עם וללא תזה) ולהסמיכה להעניק את התואר.