12/06/19

תוכנית הנגשה ליוצאי אתיופיה בדרך לפסגה – הוראת שעה בתכנית מלגות ממשיכים לסטודנטים בתואר שני

ביום 12.6.19 דנה ות"ת בהוראת שעה בתכנית מלגות 'ממשיכים' לסטודנטים בתואר שני, בתוכנית הנגשה ליוצאי אתיופיה 'בדרך לפסגה', זאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 13.3.19 בנושא תכנית מלגות "מרום" ו"ממשיכים". ות"ת מחליטה לאשר הוראת שעה לשנה אחת, לשנה"ל תש"פ , בתכנית מלגות "ממשיכים" גם לתואר השני , על מנת שלא לפגוע בסטודנטים לתואר שני, אשר נמצאו זכאים למלגה ע"י משרד העלייה והקליטה בשנה"ל תשע"ט, בהיותם בשנה א' לתואר השני, לקבל מלגה עד לסיום שנות התואר התקניות, קרי גם בשנה"ל תש"פ, בגובה 10,000 ₪ להיקף לימודים מלא ,בהתאם לעמידתם בקריטריונים של משרד הקליטה.

סך התקציב החד פעמי לנושא זה עומד על כ- 1,000 אש"ח ומקורו התקציבי הינו מתוך משאבי התכנית הרב שנתית להנגשת השכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה.