13/03/19

תוכנית חוץ תקציבית למנהלים (B.A.) של המרכז האקדמי רופין – הארכת מתווה הסיום בשנה נוספת – מסמך מס' 4476

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת ב- עדכון המתווה לסגירת התכנית החוץ תקציבית לתואר ראשון במנהל עסקים- במרכז האקדמי רופין, בהמשך להחלטות ות"ת מיום ה-22.2.17 ומיום ה-4.7.17 בדבר סגירת התכנית החוץ תקציבית לתואר ראשון במנהל עסקים של המרכז האקדמי רופין, ולאחר שדנה ות"ת בבקשת המוסד להארכת מתווה סגירת התכנית בשנה נוספת ובהשפעות הכלכליות על המוסד מירידה בהכנסות, מחליטה ות"ת לאשר למרכז האקדמי רופין הארכת מתווה הסגירה של התכנית החוץ תקציבית לתואר ראשון במנהל עסקים בשנה נוספת, כך ששנה"ל תשפ"א תהיה השנה האחרונה לקליטת סטודנטים חדשים לתכנית. מספר הסטודנטים החדשים בשנה זו לא יעלה על 180 סטודנטים, וסך הסטודנטים בתכנית בשנה זו לא יעלה על 540 סטודנטים.