29/04/15

תוכנית להרחבת הנגישות לסטודנטים מיישובי הדרום והפריפריה ללימודי הנדסה ומדעים מדויקים (בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2025)

בהתאם לסעיף מס' 45 בהחלטת ממשלה 2025 מיום  23.09.2014 (מצ"ב נספח א'), ובהתאם לסיכום עם משרד האוצר ומשרד רוה"מ, ובכפוף לקבלת תקציב תוספתי בסך 50 מש"ח על פני 8 שנים אשר יהווה את סך המימון הכולל לתוכנית, מחליטה ות"ת לאשר את התכנית להרחבת הנגישות ללימודי הנדסה ומדעים מדויקים וזאת לשלושה מחזורים.

החלטה זו כוללת 2 רכיבים:

  1. אקדמי – תקצוב מוסדות להשכלה גבוהה- תכנית הכוללת מכינה קדם אקדמית ייעודית (15 חודשים), תמיכה פדגוגית וסיוע כלכלי לכל אורך התקופה מראשית המכינה ועד לסיום לימודי התואר הראשון.
    (רכיב זה יהווה כ-90% מתקציב התוכנית).
  2. מנהלי- איתור וגיוס סטודנטים פוטנציאלים לתכנית הלימודים, ליווי ומעקב אחר הסטודנטים – הצוות מקצועי יבחן את ההליך הנדרש לבחירת גוף שיקים את מינהלת התוכנית וינהל אותו. (רכיב זה יהווה עד 10% מתקציב התוכנית) .