30/03/16

תוכנית לשיתוף פעולה ישראל-יפן (JSPS-ISF)

 

 1. לאור החלטת הממשלה מיום 4.1.15 התומכת בקידום שיתופי פעולה עם יפן בתחומי המדע, המחקר והטכנולוגיה ואישור משרד החוץ את עצם החשיבות האסטרטגית עבור מדינת ישראל לקידום  היחסים עם יפן, מאשרת ות"ת את הפעלת תכנית שת"פ בין הקרן הלאומית למדע (ISF) לבין  האגודה היפנית לקידום המדע ( JSPS) לקידום ולמימון מענקי גישור לטובת יצירת שת"פ בין חוקרים  ישראלים לבין חוקרים יפנים במסגרת מחקרים פועלים (להלן "התכנית").
 2. בהתאם לכך, ובהתאם לאישור משרד החוץ, ות"ת מאשרת את מסמך ההבנות בין ה- ISF ל- JSPS אשר מהווה מסמך יישום לחילופי האגרות בשנת 1994 בין ממשלת ישראל לממשלת יפן לעניין  קידום שיתוף פעולה בין המדינות בתחומי המדע, המחקר והטכנולוגיה ולהסכם משנת 2008 שנחתם  בין משרד המדע הישראלי לסוכנות היפנית למדע וטכנולוגיה.
 3. מבנה ותנאי התכנית:
  א. התכנית תתמקד במחקרים ב-3 תחומים מרכזיים )תחום אחד בכל שנה בשני סבבים:
  (1)  מדעי החיים ורפואה
  (2) מדעים מדויקים
  (3) מדעי הרוח והחברה.
  במסגרת התכנית יופעלו 6 מחזורים, כאשר בשלב זה, יוענקו עד 5 מענקים למחזור לתקופה של עד שנתיים
  ב.  כל צד יתקצב את החוקר ממדינתו. גובה המענק השנתי שתקצה ה- ISF לחוקר ישראלי יהיה עד 10 אלפי $. תקציב הצד הישראלי בהפעלה מלאה יסתכם בכ-100 אלפי $ בשנה. יצוין, כי בהתאם לסיכום בין הצדדים, גובה המענק השנתי שתקצה ה- JSPS לחוקר יפני יהיה עד 20 אלפי $. הצעות המחקר שיוגשו יהיו משותפות לחוקר ישראלי ולחוקר יפני.
  ג. תקציב התכנית יסתכם בכ-100 אלפי $ בשנה בין השנים תשע"ז-תשפ"ג, אשר מקורם הינו תקציבי תכניות הליבה של הקרן הלאומית למדע, זאת ללא תוספת תקציב מות"ת.