16/08/17

תוכנית משותפת ות"ת – מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים

בדיון שהתקיים ב- 16.8.17 דנה ות"ת בתוכנית המשותפת של ות"ת ומפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיית קוונטיים ומחליטה לאשר שריון תקציב של עד 10 מיליון ₪ לשנה במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב לטובת הנושא בהתאם לתנאים הבאים:

  • ות"ת ומפא"ת ייעדו כל אחת סכום של 10 מיליון ₪ לשנה (סה"כ 20 מיליון ₪ לשנה)  על פני 5 השנים תשע"ח – תשפ"ב כאשר התקציב יוקצה לטובת קידום מחקרים אקדמיים בתחום ולטובת התמיכה בשדרוג ורכישת ציוד אישי עבור החוקרים.
  • מימוש התכנית והקצאת הכספים כאמור יתבצעו אך ורק בכפוף לתכנית מפורטת שתוגש ע"י ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים, ובכפוף לאישורה של ות"ת. תכנית כזו תפרט בין היתר את מסלולי ההקצאה השונים והסכומים השונים לכל מסלול, את מנגנוני השיפוט וכיו"ב.

מימון התקציב לתכנית, במידה שתמומש, יילקח מתקציב התכנית הרב-שנתית המיועד לטובת הנושא של מדע וטכנולוגיה קוונטים.