17/07/18

תוכנית עבודה רב-שנתית – האגף להערכת איכות והבטחתה

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את  תוכנית העבודה הרב-שנתית של האגף להערכת איכות ובכלל זה הערכת תוכניות הלימודים כמפורט להלן:

 

תוכנית תחום שנת הערכה I מספר תוכניות בתחום * מספר סטודנטים** שנת תחילת תהליך הערכה
פיזיותרפיה פרה רפואי 2007 4 (6) 1,100 2019
סיעוד פרה רפואי 2008 9 (12) 5,900 2019
רוקחות פרופסיונאלי 2 750 2019
וטרינריה פרופסיונאלי 1 260 2019
חינוך מיוחד מכללות לחינוך 15   2019
           
אדריכלות פרופסיונאלי 2008 4 1,500 2020
היסטוריה מדעי הרוח 2007 6 (7) 3,300 2020
תקשורת מדעי החברה 2008 13 (15) 4,000 2020
הוראת המדעים מכללות לחינוך 13   2020
           
ביולוגיה-מדעי החיים מדעים 2009 9 (10) 4,200 2021
מדעי המדינה + יחסים בינלאומיים מדעי החברה 2009 11 (14) 6,000 2021
פילוסופיה מדעי הרוח 2008 6 (7) 1,700 2021
הוראת המתמטיקה מכללות לחינוך 17   2021

 

*תוכניות בסטטוס של הסמכה שאינה מוגבלת בזמן (בסוגריים מופיע מספר התוכניות בתחום הכולל את אלו שבהסמכה זמנית).

** סך הסטודנטים בתוכניות בהסמכה שאינה מוגבלת בזמן (מספר מוערך).

 

בנוסף לתחומים הנ"ל, מטופלים ויטופלו נושאים רוחביים הרלוונטיים לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ובכלל זה:

  1. לימודי אנגלית למטרות אקדמיות בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
  2. איכות ההוראה והלמידה בכלל המוסדות להשכלה גבוהה.
  3. הכרה בינלאומית של בתי הספר לרפואה בישראל.
  4. כיווני התפתחות שונים לתהליכי הערכת איכות ובכלל זה: הקמת מנגנוני הערכת איכות פנים מוסדיים, דיפרנציאציה בהערכת מוסדות, הערכת מחקר ועוד.