09/08/16

תוכנית רב-שנתית להערכת איכות במוסדות להשכלה גבוהה בשנות הלימודים תשע"ז-תש"פ

המשנה להבטחת איכות על הערכת איכות של התחומים הבאים בשנות הלימודים תשע"ז-תש"פ, והיא החליטה כלהלן:

  1. במסגרת סבב ראשון של הערכת איכות תחומית, ייבדקו התחומים:
  • עיצוב פנים, עיצוב גרפי ותקשורת חזותית (סה"כ 6 תוכניות לימוד).

2. במסגרת הערכת איכות במכללות האקדמיות לחינוך, ייבדקו התחומים*:

  • שפה וספרות ערבית (10 תוכניות לימוד)
  • לשון עברית (18 תוכניות לימוד)

*    (ההצעה גובשה בהתייעצות עם משרד החינוך).

3. במסגרת סבב שני של הערכת איכות תחומית, ייבדקו התחומים:

  • הנדסת מכונות (5 תוכניות לימוד)
  • פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות (17 תוכניות לימוד)
  • פיזיקה (8 תוכניות לימוד).

4. תחומים כלליים – בחינת מרכזי מחקר אקדמיים בהתאם להחלטות/פניות ות"ת ואגפי ות"ת.