31/10/18

תוספת מכסות לגידול במספר הסטודנטים בתחומי ה-STEM באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר-אילן להגדלת מכסת הסטודנטים המתוקצבת.

על מנת שנוכל לאפשר לאוניברסיטה לגדול במספר הסטודנטים כחלק מהתכנית האסטרטגית ובכדי להימנע ממצב בו הירתמות אוניברסיטת בר-אילן  למאמץ הלאומי תיפגע במוסד עצמו, ולאור החשיבות הרבה בהגדלת מספרם של הבוגרים בתחומי ה-STEM, מחליטה ות"ת להגדיל את מכסת הסטודנטים המתוקצבים באוניברסיטת בר אילן לתואר ראשון ושני ב-500 מכסות ובכך, תעמוד המכסה על 15,187 סטודנטים.

הקצאת המכסות תהיה מדורגת ותתפרס על פני השנים תש"פ – תשפ"א באופן הבא :  100 מכסות בתש"פ ו-400 מכסות בתשפ"א. ההקצאה המדורגת תאפשר לאוניברסיטת בר-אילן לגדול בכ-400 סטודנטים בכל שנה.