03/04/19

תכנית 'הישגים להייטק' – אישור להוספת מחזור חמישי ועדכון הרכב ועדת ההיגוי

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית הישגים להייטק. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן:
פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת – יו"ר
גב' שירה נבון – סמנכ"ל לתקצוב בות"ת – חברה
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות בות"ת – חברה
גב' נועה שוקרון – נציגת משרד האוצר – חברה
נציג ציבור – מר יהודה זיסאפל, נשיא קבוצת רד בינת ומייסד תכנית "אופקים להיי טק". במידה ויצטרפו שותפים נוספים אשר יקחו חלק במימון התכנית, יצורף נציג מטעמם כחבר בועדת ההיגוי בכפוף לאישור מליאת ות"ת.