26/02/20

תכנית לתמיכה ברכישה ובשדרוג של ציוד מחקר מחלקתי/קבוצתי בתחומי ה-QST ולסיוע בקליטת כח אדם מקצועי להפעלת הציוד

בהמשך להחלטתה מיום  29.1.2020 ובהמשך להמלצת ועדת ההיגוי של ות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים החליטה ות"ת, בישיבתה ביום 26.2.20,על פתיחת תכנית תחרותית להגשת בקשות למענקי ציוד מחקר לתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים (להלן: QST) ולתמיכה בהעסקת כוח-אדם מקצועי להפעלתו ולניהולו של ציוד זה

פרטי התכנית