30/06/09

לימודים לקראת תואר אקדמי ראשון במסגרת בית הספר התיכון – הצעה להקמת ועדה בודקת – החלטת מועצה מיום 30.6.2009

פרופ' מאיר ניצן דיווח כי קיים שטף של תכניות בהן מוצעים לימודים לקראת תואר אקדמי ראשון במסגרת בית הספר התיכון  והביא לדוגמה את בג"ט ומכון לנדר. הצורך בהתערבות המועצה להשכלה גבוהה בעניין זה דחוף מאוד.

בהמשך לסיכום שהתקבל במל"ג העשירית, הוחלט להקים ועדה בראשותה של ד"ר ציפי ליבמן לבדיקת לימודים לקראת תואר אקדמי ראשון במסגרת בית הספר התיכון.