23/11/16

תקנון ועדת השיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 1.7.2015, בה נקבע, בין היתר, כי יוקצה תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא מיום 13.11.2016 להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת הפרויקטים שיוגשו, מחליטה ות"ת כלהלן:

  1. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הטכניון, חברת האקדמיה הישראלית הצעירה (למדעים) – יו"ר הוועדה.

פרופ' רות ארנון – ביולוגיה, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר.

פרופ' אהוד גזית – ננו-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.

פרופ' אבנר דה-שליט – החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית ת"א-יפו.

פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת, וראש החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב;

פרופ' נעמה שפי – החוג לתקשורת יצירה וביקורת, המכללה האקדמית ספיר.

גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.

 

  1. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון הוועדה