07/11/19

תקציב להשקת קמפיין "הקמפוס החדש"

תש"פ/4 – החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.19 דנה ות"ת באישור תקציב להשקת קמפיין הקמפוס החדש.

על מנת להביא ליישום מיטבי של התכנית הרב שנתית של ות"ת לשנים  2017 – 2022 הכוללת מספר רכיבים מרכזיים, ועל מנת לרתום את כלל הגופים הרלוונטיים במערכת ההשכלה הגבוהה, מחליטה ות"ת, לאשר תקציב להשקת קמפיין שיווק – אסטרטגי לקידום חזון "הקמפוס החדש" בסכום של עד  5 מיליון שקלים לשלב הנעת התהליך (תקציב השלבים הבאים יובא לות"ת). תכנית השיווק תתכלל את הנושא מבחינה מיתוגית, תנגיש את המסרים לציבורים השונים ותסייע למנף את התכנית במוסדות האקדמיים.

מקורות מימון הנעת הקמפיין בסך חד פעמי של 5,000 אלפי ₪ יגרעו מסעיפי התקציב הבאים:

3.2.1.10 פיתוח ותמיכה בציוד מחקר מוסדי – 1,600 אלפי ₪

4.23 למידה דיגטלית – 2,150 אלפי ש"ח

4.25 קידום בינלאומיות בהוראה וניידות בינלאומית – 500 אלפי ₪

100.2 רזרבה מיועדת – 750 אלפי ₪