17/02/16

2.4 בקשת המכללה האקדמית ספיר לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בעבודה סוציאלית, עם התמחות בהתערבויות עם ילדים

בישיבתה ביום 17.2.16 החליטה ות"ת לאמץ את החלטת תת הועדה כדלקמן:

  1. בישיבתה ביום 27.1.2016 דנה תת-הוועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני (S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער.
  2. אין מניעה מההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער.