21/03/2013
מספר משרה 06-2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/04/2013
סטאטוס משרה סגורה

אחראי/ת תחום או"ש וטכנולוגיות מידע