11/01/2022
מספר משרה JB-76
תאריך אחרון להגשת מועמדות 27/01/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

גיוס (ללא חובת מכרז) מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי הטבע והנדסה JB-76

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

משך העסקה: משרה זמנית החלפה לחופשת לידה כ-6 חודשים

כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים