02/02/2020
מספר משרה גיוס ללא חובת מכרז 1-20
תאריך אחרון להגשת מועמדות 09/02/2020
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

נהג במשרת אמון

שם התפקיד: נהג במשרת אמון

תיאור כללי: ביצוע משימות נהיגה, שליחויות ותחזוקת רכב

מתח דרגות: דירוג נהגים

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית