17/11/2021
מספר משרה JB-54
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/11/2021
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

גיוס מ"מ מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-54

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

משך העסקה: משרה זמנית ל-6 חודשים

תחילת העסקה: מיידית

כפיפות המשרה: ממונה באגף לערכת איכות וסמנכ"ל האגף להערכת איכות והבטחתה

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.