04/04/2021
מספר משרה JB-22
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11/04/2021
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

גיוס מ"מ מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-22

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

משך העסקה: חצי שנה (עם אופציה להארכה)

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: בתחום מדעי החברה ורב תחומי

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.