25/01/2021
מספר משרה JB-6
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/02/2021
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

גיוס מ"מ מרכז/ת מרכז/ת סטודנטים בינלאומיים JB-6

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

משך העסקה: משרה זמנית – לשנה

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.