20/12/2016
מספר משרה מכרז פומבי 8-2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/01/2017
סטאטוס משרה סגורה

דובר/ממונה תחום דוברות והסברה

שם התפקיד: דובר/ממונה תחום דוברות והסברה
תיאור כללי: טיפול כולל בנושאי ההסברה, יחסי הציבור והתקשורת של מל"ג וות"ת
מתח דרגות: חוזה אישי
היקף העבודה: משרה מלאה
מקום העבודה: ירושלים
תחילת העבודה: מיידית

 

תאור משרה – מכרז פומבי 8-2016

 

שליחת קורות חיים