20/08/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 6-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/09/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

דובר/ממונה תחום דוברות והסברה

שם התפקיד: דובר/ממונה תחום דוברות והסברה

תיאור כללי: טיפול כולל בנושאי ההסברה, יחסי הציבור והתקשורת של מל"ג וות"ת

מתח דרגות: חוזה אישי

היקף העבודה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת העבודה: מיידית

קובץ המשרה עודכן