30/06/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות 21/07/2014
סטאטוס משרה סגורה

המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב

 

 

לתיאור התפקיד ודרישות המשרה לחץ כאן

 

 

המעוניינים בהצגת מועמדותם למשרת מנכ"ל מל"ג/ות"ת  יפנו בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוונטיים 

 

באמצעות כתובת המייל itur@che.org.il  עד ליום 21.7.2014 בשעה 16:00 .

 

סודיות מובטחת