15/08/2017
מספר משרה ועדת איתור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/09/2017
סטאטוס משרה סגורה

ועדת איתור – מנכ"ל מל"ג/ות"ת

המועצה להשכלה גבוהה

מפרסמת משרת

מנכ"ל מל"ג/ות"ת

באמצעות ועדת איתור

לתיאור התפקיד ודרישות המשרה לחצ/י כאן

מועמדות למשרת מנכ"ל מל"ג/ות"ת יש להפנות לכתובת המייל itur@che.org.il

היום האחרון להגשת מועמדות הינו: יום ב', י"ג באלול תשע"ז, 4/9/2017 , בשעה 16:00