30/11/2017
מספר משרה ועדת איתור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/12/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

ועדת איתור – מנכ"ל מל"ג/ות"ת

ועדת האיתור

מחדשת פרסום משרת

מנכ"ל

המועצה להשכלה גבוהה

והוועדה לתכנון ולתקצוב

 

לחץ כאן לתיאור התפקיד ודרישות המשרה

יש לשלוח מועמדות למשרה לכתובת דוא"ל itur@che.org.il

עד ליום א, כ"ט כסלו תשע"ח, 17/12/2017, בשעה 16:00