25/12/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 16-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/01/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

חשב/ת שכר

מתח דרגות: ד'-ב'/ג'-א' בדירוג מל"ג

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

 

מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: מיידית