02/12/2015
מספר משרה מכרז פומבי 5-2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות 16/12/2015
סטאטוס משרה סגורה

מזכיר/ה בכיר/ה לסמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

שם התפקיד: מזכיר/ה בכיר/ה לסמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
אופן העסקה: ה' – ג' בדירוג מל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות: סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים