13/01/2014
מספר משרה 3-2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/01/2014
סטאטוס משרה סגורה

מזכיר/ה מזכיר/ה בכיר/ה בלשכה המשפטית וביחידת החשבות

 

שם תפקיד: מזכיר/ה מזכיר/ה בכיר/ה  בלשכה המשפטית וביחידת החשבות

 

מתח דרגות: ו'-ד'/ה'-ג' בדירוג המל"ג 

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: יועצת משפטית וחשבת בכירה

 

מקום העבודה: ירושלים

 

 

 להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים ומסמכים רלוונטיים לכתובת דוא”ל: HR@che.org.il