13/01/2014
מספר משרה 2-2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/01/2014
סטאטוס משרה סגורה

מזכיר/ה/ מזכיר/ה בכיר/ה בלשכת יו"ר/סיו"ר/מנכ"ל

 

שם תפקיד: מזכיר/ה/ מזכיר/ה בכיר/ה בלשכת יו"ר/סיו"ר/מנכ"ל 

 

מתח דרגות: ו'-ד'/ ה'-ג' בדירוג המל"ג 

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

 

מקום העבודה: ירושלים

 

 

 

להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים ומסמכים רלוונטיים לכתובת דוא”ל: HR@che.org.il