29/08/2013
מספר משרה 9-2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות 15/09/2013
סטאטוס משרה סגורה

מזכירה בתחום הערכת איכות והבטחתה