13/01/2014
מספר משרה 1-2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/01/2014
סטאטוס משרה סגורה

מזכיר/ת ערב / מזכיר/ת ערב בכיר/ה בלשכת יו"ר ומנכ"ל

 

שם תפקיד: מזכיר/ת ערב / מזכיר/ת ערב בכיר/ה בלשכת יו"ר ומנכ"ל 

 

מתח דרגות: ו'-ד'/ ה'-ג' בדירוג המל"ג 

 

היקף העסקה: 65% משרה בין השעות 14:00-19:00

 

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

 

מקום העבודה: ירושלים

 

משך העסקה: שנה, עם אופציה להארכה.

 

 

להגשת מועמדות נא לשלוח קורות חיים ומסמכים רלוונטיים לכתובת דוא”ל: HR@che.org.il