12/02/2014
מספר משרה מכרז 5-2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/02/2014
סטאטוס משרה סגורה

מזכיר/ת ערב בלשכת יו"ר ומנכ"ל

 

שם תפקיד: מזכיר/ת ערב בלשכת יו"ר ומנכ"ל

 

מתח דרגות: ו' – ד'/ ה' – ג' בדירוג המל"ג 

 

היקף העסקה: כ 85% משרה בימים א'+ג'+ד' בין השעות: – 14:00-19:00
                                             בימים ב'+ה' בין השעות: 08:00-19:00

 

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

 

מקום העבודה: ירושלים

 

להגשת מועמדות לחץ כאן