26/02/2018
מספר משרה מכרז פנימי - פומבי 1-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 12/03/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מזכיר/ת ערב בלשכת יו"ר ומנכ"ל

שם התפקיד: מזכיר/ת ערב בלשכת יו"ר ומנכ"ל
מתח הדרגות: ו'-ד' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: כ – 85% משרה, בימים א' – ה שעות 12:00 – 19:00
כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית