24/04/2018
מספר משרה מכרז פומבי מס' 7-2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/05/2018
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מזכיר/ה לשעות אחר הצהריים בלשכת יו"ר ומנכ"ל

שם התפקיד: מזכיר/ה לשעות אחר הצהריים בלשכת יו"ר ומנכ"ל
מתח הדרגות: ו'-ד' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה חלקית שעיקרה שעות אחר הצהריים ועד השעה 19:00 בערב
כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידית