11/12/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 15-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 25/12/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מזכיר/ה בכיר/ה באגף הערכת איכות והבטחתה

שם התפקיד: מזכיר/ה בכיר/ה באגף הערכת איכות והבטחתה

מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: סמנכ"ל אגף הערכת איכות והבטחתה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית