19/03/2019
מספר משרה סטודנט 3-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/04/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מזכיר/ת אחה"צ בלשכת יו"ר ומנכ"ל ושרותי מזכירות לחשבות

שימו לב: יום אחרון להגשת בקשות למשרה זו הוא יום ד', ה' בניסן תשע"ט ה- 10/04/2019 בשעה 16:00

היקף העסקה: 120 שעות (חובת זמינות ל-4 ימים בשבוע בין השעות 15:00 – 18:00)

תחילת העסקה: מיידית

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת וחשבת

מקום העבודה: ירושלים