06/02/2019
מספר משרה סטודנט 2-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 13/02/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מזכיר/ת אחה"צ בלשכת יו"ר ומנכ"ל

היקף העסקה: 4 ימים בשבוע בין שעות 15:00 – 18:00

תחילת העסקה: מיידית

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים