20/04/2021
מספר משרה JB-25
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/05/2021
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי ממונה משרד ארסמוס+ ישראל JB-25

אופן העסקה: חוזה אישי

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: סמנכ"ל אגף אסטרטגיה ובינלאומיות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

משך העסקה:: המינוי הינו עד סוף 2021 והארכתו כפופה לחתימת חוזה חדש מול הסוכנות המנהלת את ארסמוס+ בבריסל. גילוי נאות: ייתכן שהארכת החוזה תהיה תלויה במכרז נוסף.   

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.