28/12/2021
מספר משרה 67-JB
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11/01/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי ממונה תחום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מיוחדות ומכינות קדם אקדמיות 67-JB

מתח הדרגות: ג' – א' בדירוג המל"ג

כפיפות: סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.