16/08/2021
מספר משרה JB-43
תאריך אחרון להגשת מועמדות 26/08/2021
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-43

מתח הדרגות: ה' - ג' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: ממונה באגף לערכת איכות וסמנכ"ל האגף להערכת איכות והבטחתה

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.