04/04/2021
מספר משרה JB-21
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/04/2021
סטאטוס משרה פתוחה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת בתחום תכנון ומידע JB-21

מתח הדרגות : דרוג מל"ג / דירוג כלכלנים

כפיפות המשרה: ממונה תחום תכנון ומידע

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.

שליחת קורות חיים

להורדת קובץ משרה