22/11/2021
מספר משרה JB-57
תאריך אחרון להגשת מועמדות 06/12/2021
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת מינהלי לות"ת JB-57

תיאור כללי: אחראי על הפעילות של עבודת ות"ת בהיבט המינהלי

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג מל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.