20/07/2015
מספר משרה מכרז פומבי 4-2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/08/2015
סטאטוס משרה סגורה

ממונה בתחום מעקב, בקרה ורישוי

 

שם התפקיד: ממונה בתחום מעקב,  בקרה ורישוי

 

מתח הדרגות: ‏ג'‏-‏א'‏‏ בדירוג  ‏המל"ג ‏

 

היקף העסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה:סמנכ"ל‏ לעניינים ‏אקדמיים‏

 

מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים