15/02/2017
מספר משרה מכרז פומבי 2-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/03/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

ממונה מחקר ואסטרטגיה

 

שם התפקיד: ממונה מחקר ואסטרטגיה

 

תיאור כללי: גיבוש אסטרטגיה וביצוע מחקרים תומכים בנושאים נבחרים בהשכלה גבוהה
מתח דרגות: ג' – א' בדירוג המל"ג / דירוג כלכלנים
כפיפות המשרה: סמנכ"ל/ית אסטרטגיה ובינלאומיות
היקף העבודה: משרה מלאה
מקום העבודה: ירושלים